SELSKABSADVOKATERNE

Advokater med speciale i erhvervsret, selskabsret og kontrakter

Kontakt: 45 23 00 10
Læs mere

Eneforhandleraftale

En eneforhandleraftale kan anvendes, når to selvstændige parter ønsker at indgå et samarbejde om, at den ene skal afsætte den andens varer på et afgrænset territorium i tredjemandens eget navn og for dennes egen regning.

En eneforhandleraftale omhandler de forpligtelser som parterne påtager sig over for hinanden.

Eneforhandleraftalen omhandler de nærmere vilkår, som parterne aftaler, og vil som oftest gælde retten til at forhandle et bestemt produkt – eller flere produkter – inden for et bestemt geografisk område og eventuelt i et nærmere aftalt tidsrum.

En eneforhandleraftale kan tillige anvendes ved eksempelvis i Danmark med salg af produkter, som produceres af en virksomhed, som ikke selv ønsker at forestå salgsarbejdet i Danmark.

Der bør tages stilling til følgende forhold i forbindelse med indgåelse af en eneforhandleraftale:

• Parter
• Produkt
• Geografisk afgrænsning
• Eneret
• Forhandleren og dennes virke
• Bestilling og accept
• Priser og betalingsvilkår
• Leveringstid og sted
• Ejendomsforbehold
• Markedsføring
• Beskyttelse af immaterielle rettigheder
• Hemmeligholdelse
• Konkurrence
• Ikrafttræden og varighed
• Overdragelse
• Misligholdelse
• Konventionalbod
• Pligter ved aftalens ophør

Man bør dog altid være opmærksom på de konkrete omstændigheder, der kan gøre en standardaftale uhensigtsmæssig. Det kan i denne forbindelse være god ide at søge professionel rådgivning.